Suomen kuntakonsultointi

Suomen kuntakonsultointi tarjoaa konsultointipalveluja kunnille. Palvelut kattavat konsultointityöt aina selvitysvaiheesta, suunnittelun ja toteutuksen kautta, markkinointiin ja viestintään. Tutustu palveluihin tarkemmin alla ja jos tarvitsemasi palvelu puuttuu listasta, ota yhteyttä niin katsotaan kuinka voimme olla suoraan tai yhteistyökumppaneidemme kautta avuksi. Huom! Toni Auvisen siirryttyä FCG Finnish Consulting Group Oy:n johtavaksi konsultiksi, myös Suomen kuntakonsultoinnin palvelut tarjotaan sitä kautta. Lisätietoja ja tarjouspyynnöt: toni.auvinen@fcg.fi.

Suomen kuntakonsultointi palvelut

 • Aluekehittäminen / edunvalvontatyö

 • Asiallinen käytös ja yhteistyö (henkilöstö ja luottamushenkilöt)

 • Digitalisaation edistämisen tiekartta (digitiekartta)

 • Elinvoimaohjelma kunnille

 • Ennakointi- ja tulevaisuustyöpaja

 • Esiselvitykset ja selvitykset palveluna

 • Hankkeet ja projektit palveluna

 • Hyvinvointialueiden (sote) vaikutukset

 • Hyvinvointiohjelma kunnille

 • Hyvinvointikertomus ja -suunnitelmatyö

 • Johtamisen / hallinnon kehittäminen

 • Juonnot ja fasilitoinnit palveluna (tapahtumat, tilaisuudet)

 • Kunnan tai kuntayhtymän viestintäsuunnitelma

 • Kuntaimagon/kuntamarkkinoinin kehittäminen

 • Kuntien digitalisaatio ja tulevaisuus -koulutus

 • Kuntien toiminta ja toimintaympäristö -koulutus

 • Kuntastrategian laadinta/päivittäminen

 • Kuntastrategian toteutumisen arviointi ja seuranta

 • Organisaatiouudistus kunnille, yhtymille ja yhtiöille

 • Osallistava strategiaprosessi kunnille, yhtymille ja yhtiöille

 • Osallistumisen ja vaikuttamisen kehittämissuunnitelma

 • Osallisuusohjelma

 • Sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittäminen

 • SOTE-EXIT suunnitelma kunnille

 • Sähköinen kysely ja tulokset palveluna

 • Talouden tasapainottamissuunnitelma

 • Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden yhteistyö

 • Webinaarit ja seminaarit palveluna

Toni Auvinen puhuu mielellään mm. seuraavista aiheista:

 • Asiakas- ja työntekijäkokemus julkisella sektorilla

 • Edustuksellisuudesta suoraan demokratiaan

 • Digitaaliset palvelut, digitaidot ja digituki

 • Digitalisaation edistämisen tiekartta

 • Hyvä strategia kuntaorganisaatioissa

 • Kuntien digitalisaatio ja tulevaisuus

 • Osallistuminen ja vaikuttaminen kunnissa

 • Sosiaalinen media - viestintää ja vuorovaikutusta

 • Tulevaisuuspuhe - onko se meistä vai muista kiinni?

 • Vaikuttavuuden ja merkityksellisyyden johtaminen

 • Yrittäjän oma tarina - kuinka tässä näin kävi?

Konsultin esittely

Konsultti Toni Auvinen on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri, pääaineena yhteiskuntapolitiikka. Hän on suorittanut myös johtamisen erikoisammattitutkinnon ja lukuisia muita tutkintoja. Hän on työskennellyt kunta-alalla erilaisissa tehtävissä vuodesta 2001 alkaen, ensin luottamushenkilönä ja aluekehittäjänä, sitten projektipäällikkönä ja toimitusjohtajana, viimeiseksi kunnanjohtajana sekä ICT- ja digijohtajana. Toni Auvinen on kirjoittanut kaksi kuntien digitalisaation tulevaisuuskirjaa, jotka molemmat on jaettu kaikkiin Suomen kuntiin.

Suomen kuntakonsultointi - Toni Auvinen - toni.auvinen@avarasti.fi - 044 245 0818 - Facebook - Twitter - LinkedIn - Toni Auvinen Avarasti Oy